Misier.nl

Misier ondersteund de klanten in het verbeteren van hun diensten en het implementeren van nieuwe concepten. Hiermee zijn zij in staat hun dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Als eindproduct hebben wij een compleet nieuwe website online gebracht. Deze is te bereiken via en is voorzien van een geavanceerd beheersysteem. De website is gekoppeld aan ons eigen CMS waardoor online onderhouden mogelijk is.

Enkele functionaliteiten

  • Bezoekers statistieken
  • Contact formulier
  • 5 subsites in verschillende kleuren
  • VCMS

Misier.nl

Deze website in gebruik

Misier.nl

Waar we ook trots op zijn

Gerelateerd aan Misier.nl

  1. Website laten maken
  2. Portfolio
  3. Offline
  4. Misier.nl
030 760 30 30 tot 17:00
Top